Reklamacje i zwroty

Odstąpienie od umowy:
Zgodnie z polski prawem, jeśli jesteś konsumentem przysługuje Ci prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odgległość.

Od umowy możesz odstąpić w terminie do 14 dni od jej zawarcia, aby to zrobić należy:
1. wypełnić i złożyć "Oświadczenie o odstąpieniu od umowy"
2. przesłać prawidłowo wypełnione oświadczenie drogą elektroniczną na adres email: biuro@protossolarenergy.pl
3. rzecz/y, o której mowa w oświadczeniu należy niezwłocznie (nie później niż w terminie 14 dni od dnia odstąpienia od umowy) przesłać na adres firmy: Protos Solar Energy Sp. z o.o., ul. Okrężna 35B, 67-200 Głogów

Bieg czternastodniowego terminu na odstąpienie od umowy rozpoczyna się dla umowy, w której wydajemy rzecz, będąc zobowiązanymi do przeniesienia jej własności - od objęcia rzeczy w posiadanie przez Ciebie lub wskazaną przez Ciebie osobę trzecią inną niż przewoźnik.
Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
Dokonane płatności za zwracaną rzecz, pomniejszone o koszt dostarczenia rzeczy na zasadach wskazanych w regulaminie zwrócimy niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Zwrot płatności może zostać wstrzymana do chwili otrzymania zwracanych rzeczy.

Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi m.in. w odniesieniu do umowy:
• w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,
• w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.

Reklamacje:
W przypadku gdy zakupiony w naszym sklepie towar okaże się wadliwy, masz prawo do reklamacji towaru w oparciu o rękojmię.
Reklamację złożyć drogą elektroniczną na adres e-mail: biuro@protossolarenergy.pl lub za pośrednictwem poczty tradycyjnej na adres firmy.

Reklamowany towar należy wysłać na adres firmy: Protos Solar Energy Sp. z o.o., ul. Okrężna 35B, 67-200 Głogów

Za reklamowany, wadliwy towar masz prawo do:
• wymiany rzeczy na wolną od wad,
• usunięcia wady,

lub złożyć oświadczenie o:
• obniżeniu ceny,
• odstąpieniu od umowy – w przypadku wady wykluczającej

Na rozpatrzenie reklamacji (ustosunkowanie się do niej) mamy 14 dni od daty otrzymania zgłoszenia reklamacyjnego.